หลักสูตรการเรียน

หลักสูตรการสักคิ้วลายเส้น เรียนรู้ในเรื่องของทฤษฏีโครงสร้างผิวหนังและทฤษฏีโครงสร้างของทรงคิ้วอย่างละเอียด ฝึกการวาดลายเส้นให้พลิ้วหวานเรียงตามแนวขนคิ้วอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถที่จะทำให้คิ้วหนาหรือบางได้ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยความยากของการเรียนหลักสูตรนี้คือการวาดลายเส้นให้พลิ้วไหวเป็นธรรมชาติและเรียงเส้นกันอย่างสวยงาม เพราะต้องมีการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ

หลักสูตรการเรียนสักคิ้วหลักสูตรการสักคิ้วสไลด์
เป็นการเรียนรู้ในเรื่องอุปกรณ์สักคิ้วด้วยเครื่องไฟฟ้า โดยจะเรียนรู้เทคนิคการสักคิ้วแบบระบายทึบและเพิ่มการแรเงาในทรงคิ้วขึ้นมาเ ป็นการสักคิ้วระบายทึบในลักษณะหัวคิ้วจางหางคิ้วคิ้วเข้ม ส่วนหางคิ้วจะคมและชัดเจน ความยากของการเรียนสักคิ้วสไลด์จะอยู่ที่การเลือกใช้สีต่างๆให้เหมาะสมกับสีผิวของลูกค้าและการฝึกควบคุมน้ำหนักมือ ให้คงที่และสม่ำเสมอ การสักคิ้วสไลด์เหมาะสมกับคนที่ชื่นชอบการแต่งหน้าอยู่เป็นประจำ เพราะจะช่วยประหยัดเวลาในการในการแต่งหน้า

หลักสูตรการสักปากชมพู
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการผสมสี ทฤษฎีโครงสร้างผิวหนัง เพราะการสักปากชมพูเป็นการเปลี่ยนสีริมฝีปากให้สว่างขึ้นพร้อมกับปรับรูปทรงปากให้ได้รูปทรง รวมไปถึงเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาหลังจากการสักปาก

หลักสูตรการแก้คิ้ว
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการแก้ไขทรงคิ้วและงานคิ้วในลักษณะต่างๆ เรียนรู้ในลักษณะของตัวน้ำยาและสีลบคิ้วแบบต่างๆ สามารถวิเคราะห์และสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขงานคิ้วให้เหมะสมกับหน้างานอีกด้วย

หลักสูตรช่างสักคิ้วมืออาชีพจะได้เรียนรู้ในเรื่องของประเภทงานสักคิ้ว การออกแบบทรงคิ้วให้เข้ากับลูกค้า การวาดคิ้วคิ้วตามกระแสแฟชั่น การผสมสี และเรียนรู้ในการใช้อุปกรณ์และดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดไปถึงเรื่องการเลือกใช้ผลิตฑ์ต่างๆได้ถูกต้องและเชี่ยวชาญ ได้มีการทดลองปฏิบัติการสักคิ้วกับคนจริงโดยมีทีมอาจารย์ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่ผู้เรียนจบไปจะได้รับลูกค้าและสามารถวิเคราะห์แก้ไขสถานการณ์จิงได้

ติดต่อสอบถามรายละเอียด