เช็คลิสต์ 9 ประการว่าคุณพร้อมที่จะสักคิ้วแล้วหรือไม่

การแก้ปัญหาให้กับคิ้วในเรื่องต่างๆ เช่น คิ้วบาง คิ้วแหว่ง คิ้วไม่ได้รูปทรง หรือปัญหาอื่นๆ ที่ต้องการการแก้ไขนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ที่นิยมในปัจจุบันนี้ก็คือการสักคิ้ว ซึ่งมีเทคนิคที่ดี และสามารถสักคิ้วออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติเสมือนคิ้วจริงมากขึ้น

แม้ว่าการสักคิ้วจะเป็นเรื่องของความสวยความงาม แต่ก็เกี่ยวข้องกับการสัก ซึ่งไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่านั้น แต่มันยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ ดังนั้น หากคุณตัดสินใจที่จะสักคิ้ว ก็ควรพิจารณาตนเองว่าคุณได้ทราบข้อมูลทั้ง 9 ด้านดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่
1. คุณสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้แล้ว คือโตพอที่จะเลือกตัดสินใจและรับผิดชอบในความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการสักคิ้วได้
2. หาข้อมูลมาอย่างดีแล้ว ว่าจะเลือกสักคิ้วแบบใด หรือเลือกร้านใด ก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างจริงจัง และอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจ เพราะหากไม่หาข้อมูลให้ดีก่อนทำการสัก ก็อาจจะออกมาไม่ดี และต้องแก้ไขกันต่อไป
3. ร้านสักต้องถูกกฎหมาย มีอุปกรณ์ในการสักคิ้วที่สะอาดปลอดภัย และมีช่างที่ไว้ใจได้ มีฝีมือ ผ่านการจบหลักสูตรการเรียนสักคิ้วสามมิติ หรือการทำคิ้วรูปแบบอื่นๆ ที่เราต้องการใช้บริการ
4. ได้เห็นผลงานของช่างสักนั้นมาก่อนแล้ว ซึ่งเป็นผลงานของช่างนั้นๆ จริงๆ อาจหาดูรีวิวของคนที่เคยเข้ารับการสักคิ้วมาแล้ว หรือถามจากคนรู้จักที่เคยสักคิ้ว
5. คุณเตรียมพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจสำหรับการสัก และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหลังการสักเอาไว้อย่างดีที่สุดแล้ว
6. คุณไม่กังวลในเรื่องของคิ้วหลังการสักซึ่งอยู่ในระยะที่ต้องดูแล และหลุดลอก หรือไม่มีความจำเป็นต้องออกงานใดๆ ในระหว่างนั้น
7. มีแบบทรงคิ้วที่ต้องการไปให้ช่างประเมิน
8. คุณทราบข้อมูลต่างๆ ในการสักคิ้วดี ว่ามีขั้นตอนที่ควรจะเป็นอย่างไรบ้าง ควรมีมาตรฐานอย่างไรบ้าง และจะต้องดูแลตนเองหลังการสักอย่างไรบ้าง รวมไปถึงแผลหลังสักนั้นเป็นอย่างไร เพื่อให้มีความเข้าใจ และไม่กังวลในการดูแลตนเอง
9. คุณมีเงินพร้อมที่จะสักคิ้วในงบประมาณที่คุณมี และไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อน หรือสักในราคาที่สูงมากจนเกินไป โดยที่ไม่ประเมินคุณภาพให้ดีเสียก่อน

หากคุณมีคุณสมบัติทั้ง 9 อย่างนี้ครบถ้วนแล้ว คุณก็พร้อมที่จะสักคิ้วแล้วล่ะค่ะ และหากมีข้อสงสัยอะไรในการสักคิ้ว ก็ควรสอบถามช่างให้ละเอียดก่อนสักคิ้วทุกครั้งด้วยนะคะ