โปรโมชั่นเรียนสักคิ้ว

โปรโมชั่นหลักสูตรช่างสักคิ้วมืออาชีพ

โปรโมชั่นเรียนสักคิ้วโปรโมชั่น ที่ 1 หลักสูตรเรียนสักคิ้วสไลด์ ราคาเพียง 9900 บาท จากปกติราคา 15,900 บาท
ในหลักสูตรการเรียนสักคิ้วสไลด์นั้นจะเน้นสอนให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปหน้าลูกค้า สามารถออกแบบทรงคิ้วตามกระแสแฟชั่นได้ และสามารถผสมสีให้เหมาะสมกับกับลูกค้า สามารถแก้ไขงานต่างๆได้ มีความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง
โปรโมชั่นนี้ผู้เรียนจะได้เรียน
– ทฤษฏีโครงสร้างผิวหนัง
– เรียนรู้การออกแบบทรงคิ้ว
– เรียนรู้การวิเคราะห์รูปหน้าลูกค้า
– การผสมสี
– การออกแบบคิ้วโหงวเฮ้ง
– เรียนรู้การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์
– เรียนรู้เทคนิคการสักคิ้วสไลด์
– เรียนรู้การควบคุมน้ำหนักมือในการลงเข็ม

โปรโมชั่น ที่ 2 หลักสูตรเรียนการสักคิ้วลายเส้น ราคาเพียง 9900 จากปกติ 15,900 บาท
ในหลักสูตรนี้ทางสถาบันจะเน้นสอนการสักคิ้วแบบลายเส้นเลียนแบบขนคิ้วจริง การเลือกใช้สีให้เข้ากับสภาพผิวของลูกค้า การออกแบบและการวิเคราะห์รูปหน้าลูกค้า ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถเลือกใช้ลายเส้นได้ให้เหมาะสมกับสภาพขนคิ้วให้ลูกค้า ทำให้งานที่ได้นั้นดูสวยงามและเป็นธรรมชาติ
โปรโมชั่นนี้ผู้เรียนจะได้เรียน
– ทฤษฏีโครงสร้างผิวหนัง
– เรียนรู้การออกแบบทรงคิ้ว
– เรียนรู้การวิเคราะห์รูปหน้าลูกค้า
– การผสมสี
– การออกแบบคิ้วโหงวเฮ้ง
– เรียนรู้การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์
– การสร้างคิ้วลายเส้นสามมิติ
– การสร้างคิ้วลายเส้นหกมิติ

โปรโมชั่นที่ 3 หลักสูตรช่างสักคิ้วมืออาชีพ ราคา 15,900 จากปกติ 25,900 บาท
ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการสักคิ้วสามมิติ หกมิติและการสักคิ้วลายเส้นผู้ชาย ตลอดจนรวมไปถึงการการเรียนหลักสูตรสักปากชมพู การสักคิ้วสไลด์และการสักขอบตาอินเนอร์
โปรโมชั่นนี้ผู้เรียนจะได้เรียน
– ทฤษฏีโครงสร้างผิวหนัง
– เรียนรู้การออกแบบทรงคิ้ว
– เรียนรู้การวิเคราะห์รูปหน้าลูกค้า
– การผสมสี
– การออกแบบคิ้วโหงวเฮ้ง
– เรียนรู้การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์
– การสร้างลายเส้นสามมิติ
– การสร้างลายเส้นหกมิติ
– การสักคิ้วผู้ชาย
– การสักคิ้วสไลด์
– การสักปากชมพุ
– การสักขอบตาอินเนอร์

ติดต่อสอบถามรายละเอียด