การสักคิ้วสามมิติคืออะไร

การสักคิ้วสามมิติคืออะไร

การสักคิ้วที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้ก็คือการ สักคิ้วสามมิติ ซึ่งเป็นการสักคิ้วที่เป็นแบบลายเส้น ไม่ใช่การระบายคิ้วหนาทึบเหมือนในสมัยก่อนที่เรารู้จักกันในชื่อการสักคิ้วถาวร

สักคิ้วสามมิติ เป็นการสักคิ้วรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากคิ้วสามมิติมีความสวยงาม ดูเสมือนคิ้วจริง และมีความเป็นธรรมชาติมาก ผู้สักหรือช่างสักจะต้องเรียนสักคิ้วสามมิติมาก่อนจนมีความชำนาญและมีความเข้าใจที่ถูกต้องการสักคิ้วสามมิติเป็นลักษณะเขียนเป็นเส้นขน เสมือนเส้นขนคิ้วจริง คิ้วที่ได้จึงดูเป็นธรรมชาติกว่า และได้รูปทางที่สวยงาม ช่วยให้ดูมีใบหน้าอ่อนเยาว์และเข้มขึ้นระยะเวลาในการสักคิ้วโดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความชำนาญและลักษณะความยากง่ายของคิ้ว
Read more